intro

 waarom LSI
 wat is LSI
 verandervermogen
 wanneer LSI
 toepassingen
 wie zijn wij

 

 

 

Toepassingen LSI per sector           

LSI wordt gebruikt op elk continent, in veel verschillende culturen en veel sectoren. Enkele voorbeelden van toepassingen in een specifieke sector:

Bedrijven
 • Design van een nieuwe productielijn van Ikea met gebruik van Future Search; lees meer
 • Ontwikkelen van een strategie samen met stakeholders
 • Verandertraject bij een chemisch bedrijf om sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen en vragen van klanten
 • Toekomstverkenning van een branche organisatie van bibliotheken
 • Reorganisatie van de BBC
Overheden
 • Ontwikkelen van een pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden bij waterschap De Dommel; lees meer
 • Verbeteren van de samenwerking tussen betrokken instanties en diensten voor borging van externe veiligheid
 • Veranderingstraject Sociaal Pedagogische Dienst Zuid Holland Zuid
 • Verbeteren dienstverlening van de gemeente in kwaliteit en efficiŽncy
Ontwikkelingssamenwerking
 • Formuleren van nieuw beleid ten aanzien van capaciteitsontwikkeling
 • Identificeren en formuleren van projecten en programma's
 • Ontwikkelen van een visie en uitstippelen van plannen voor de toekomst van kinderen in Zuid-Soedan; lees meer
 • Bepaling business concept voor een team in ontwikkelingssamenwerking
Samenlevingsopbouw
 • In El Salvador is na de burgeroorlog een traject met Open Space gebruikt om de voorheen strijdende partijen om de tafel te krijgen en samen plannen uit te voeren
 • Stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren in een regio
 • Regio ontwikkeling: aanpakken huisvestingsproblematiek in Santa Cruz in de Verenigde Staten
 • Planning van de vernieuwing van een stadshart
Onderwijs
 • Betrekken van de schoolomgeving (ouders, bedrijven, wijkbewoners) bij de ontwikkeling van de identiteit van een scholengemeenschap
 • Gezamenlijke ontwikkeling van een schoolplan
 • Optimaliseren van maatschappelijke stages voor scholieren, om hun betrokkenheid bij de samenleving te versterken; lees meer
 • Search conference als onderdeel van een training of opleiding
 • Vernieuwing van een compleet curriculum voor een Hogeschool
 • Vormgeving samenwerking in een te bouwen Brede School
Gezondheidszorg
 • Samenwerking tussen wijkzorg en thuiszorg vormgeven
 • Nieuwbouw van een ziekenhuis: planning, inrichting, logistiek, planning, ontwerp van werkprocessen
 • Organiseren van begeleiding voor multi-probleem gezinnen
 • Vormgeving samenwerking tussen zes ziekenhuizen in een regio
Consultancy
 • Uitbreiding van het repertoire voor begeleiden van visie en strategietrajecten voor adviseurs van het CPS
 • Netwerkontwikkeling van de Society for Organisational Learning Netherlands (SoL Neth)
 • Uitwisselen ervaringen en verbeteren toepassen van veranderingsbenaderingen door professionals

   home

 

Open source

Alle informatie van deze website mag vrij gebruikt worden, onder bronvermelding en met respectering van eventueel copyright van andere bronnen.

We zouden het leuk vinden als u anderen wilt wijzen op deze site, door bijvoorbeeld een link op te nemen op uw eigen website. U kunt hiervoor eventueel onze banner gebruiken.

Terug naar boven