intro

 waarom LSI
 wat is LSI
 verandervermogen
 wanneer LSI
 toepassingen
 wie zijn wij
 

Wat is LSI?                                                

Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak voor het organiseren van duurzame veranderingen met actieve deelname van belanghebbenden uit het hele systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving). LSI bestaat uit een traject met een mix van werken in kleine groepen en grote groepen, de zogenaamde Large Group Interventions (LGI). Het aantal betrokken personen in het traject kan variëren van enkele tientallen tot duizenden. Een LSI-traject is bij uitstek geschikt voor veranderingen die een heel werksysteem (organisatie of gemeenschap plus belanghebbenden) aangaan. LSI wordt ook wel Large Scale Change, Whole-Scale ChangeTM of Whole Systems Change genoemd. In Duitstalige gebieden spreekt men van "Arbeit mit großen Gruppen". Belangrijke uitgangspunten van LSI zijn:

  • verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de organisatie/gemeenschap
  • de werkelijkheid wordt bepaald door zowel feiten als betekenissen
  • samen werken leer je niet door erover te praten: actieve participatie vergroot de betrokkenheid van mensen, in veranderen en leren, door samen te doen
  • streven naar veranderen in het hier en nu, in plaats van daar en dan (denken en doen worden niet gescheiden)
  • betekenisvolle ervaringen ontstaan door de mens als geheel aan te spreken (mind, body, soul and spirit)

In de loop van het verandertraject worden één of meer werkconferenties (LGIs) gehouden met "the whole system in the room", volgens de uitgangspunten van LSI. Wat maakt een Large Group Intervention anders dan conventionele werkconferenties? Een indeling van LGI methoden, hun kenmerken en toepassingsmogelijkheden vindt u bij methoden. Meer over uitgangspunten, en achtergronden (historie en theorie) van LSI vindt u onder principes.

Belangrijke verschillen tussen de LSI benadering en gebruikelijke benaderingen zijn:

Aspecten van veranderen Large Scale Interventions Top down benaderingen
Visie Gevormd met betrokkenheid van het hele systeem, met ontwikkeling van verandervermogen. Gevormd door een speciale groep van experts en senior management.
Ontstaan eigenaarschap

Als een natuurlijk bijproduct van de betrokkenheid van mensen in het veranderproces. Een kleine groep moet de strategie, plannen en aanbevelingen promoten bij de rest van de organisatie.
Beschikbaarheid informatie De betrokkenheid van een grote en diverse groep van stakeholders zorgt voor een brede blik op de werkelijkheid, als basis voor informatie en strategische beslissingen. De beperkte blik op de werkelijkheid van een kleine groep vormt de basis voor informatie en strategische beslissingen. Weinig betrokkenheid van interne stakeholders. Externe belanghebbenden, klanten en de locale gemeenschap worden vaak genegeerd. Sommige cruciale punten komen nooit aan de orde.
Commitment en verantwoorde-lijkheid Mensen voelen zich mede verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. Ze sturen mede het veranderproces. Mensen voelen zich alleen verantwoordelijk voor hun eigen taken.
Communicatie De veranderstrategie wordt in real-time ontwikkeld en gecommuniceerd. De veranderstrategie wordt gecommuniceerd met informatieberichten.
Flexibiliteit Systeemdenken zorgt voor een cyclisch proces van ontwikkel stappen en herziening van doelen. Het bewustzijn van de actuele werkelijkheid is uitgebreid. Lineair denken zorgt voor een programma met vooraf bepaalde stappen naar vastgestelde doelen. Er is zelden gelegenheid voor het opnieuw bezien van doelen en het eventueel bijstellen daarvan.
Reikwijdte in denken Systeemdenken brengt inzicht in het complexe web van oorzaken en gevolgen. Een kwestie wordt bezien in een brede context, inclusief trends in ontwikkeling. Vaak wordt een kwestie in een te smalle context bezien en worden mogelijk uitgestelde reacties niet meegewogen.
Perspectief op veranderen Verandering wordt gezien als een integraal onderdeel van het werk. Verandering wordt gezien als een tijdelijke verstoring van het "echte" werk van mensen.
Tempo Verandering in hoog tempo en in real-time, door de hele organisatie. Verandering in laag tempo en in bepaalde haarden van een organisatie.
Soort veranderingen Wezenlijke verandering, verspreid over de hele organisatie. Vaak of een wezenlijke verandering in een gedeelte van de organisatie, of een beperkte verandering in de hele organisatie.
Planning en implementatie Planning en implementatie verlopen simultaan, in de hele organisatie tegelijk geïnitieerd. Implementatie komt na de planningsfase. De wereld wordt geacht stil te staan terwijl de planners aan het werk zijn
   home

Bijsluiter voor LSI

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions: Towards sustainable organisational change with the whole system

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions. Towards sustainable organisational change with the whole system

door Tonnie van der Zouwen.

Een 'bijsluiter' voor effectief gebruik van LSI, gebaseerd op 6 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie en bestellen (paperback of eBook)

Terug naar boven