methoden

 wat zijn LGIs?
 wanneer een LGI
 Future Search
 Open Space
 World Café
 RTSC
 meer LGIs

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 download de toolbox LGI-methoden

De toolbox LGI methoden bevat een mindmap en negen kaarten met een samenvatting van principes en gebruik van de bekendste LGI methoden.

 

Real Time Strategic Change (Whole Scale Change TM 

Real Time Strategic Change (RTSC) is de meest flexibele Large Group Intervention methodiek. De terminologie is wat verwarrend. Volgens sommigen gaat het om een LGI, anderen bedoelen het hele LSI-traject ermee. Hoe dan ook: De invulling van het traject is maatwerk, dat in hoge mate samen met een voorbereidingsgroep/planningsgroep en de opdrachtgever wordt vormgegeven. De voorbereidingsgroep bestaat uit een afspiegeling van belanghebbenden. Door de grote flexibiliteit kan een RTSC traject gecombineerd worden met onderzoeken door experts en allerlei andere werkvormen en methoden. Op voorwaarde dat de basisprincipes van een LSI-traject overeind blijven. In de literatuur over RTSC kom je vaak de "veranderformule" tegen als voorwaarde voor succes:

D x V x F > R 

(The Dissatifaction with current situation multiplied by the Vision of possibilities and taking First Steps must be greater than the Resistance to change)

Waterschap De Dommel heeft een RTSC traject gevolgd om tot een keuze van secundaire arbeidsvoorwaarden te komen, passend bij de ambitie van het MT om tot de beste werkgevers van Nederland te gaan behoren. Ruud Viergever (secretaris-directeur): "........De grootste winst zit in het proces van samenwerking tussen MT en medewerkers, in de betrokkenheid van de medewerkers bij het meedenken en kiezen. Er is een gezamenlijke terminologie ontstaan......". Lees meer in het artikel MT in de fishbowl.

Een samenvatting van RTSC principes en gebruik:

 

  home

Tips RTSC

Artikel MT in de fishbowl
(over RTSC bij een waterschap)

 

Voorbij verandermanagement Boek: Voorbij verander-management. Whole Scale Change, de wind onder de vleugels. Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde. Lees meer
Terug naar boven