methoden

 wat zijn LGIs?
 wanneer een LGI
 Future Search
 Open Space
 World Café
 RTSC
 meer LGIs

 

 
 

 download de toolbox LGI-methoden

De toolbox LGI methoden bevat een mindmap en negen kaarten met een samenvatting van principes en gebruik van de bekendste LGI methoden.

 

Wanneer een Large Group Intervention?   

De keuze voor een LGI of een bijeenkomst met een kleine groep hangt af van de omstandigheden en de doelen. Bryan Smith (klik op figuur voor vergroting) noemt als belangrijke criteria:

 • het gewenste/mogelijke niveau van eigenaarschap en commitment

 • de duidelijkheid van de kwestie, de gewenste resultaten en af te leggen route

 • de complexiteit van het vraagstuk

 • de mate van onzekerheid van de omstandigheden

 • ligt de uitkomst vast of niet

 • de meervoudigheid van belanghebbenden/agenda's

In feite gelden deze criteria ook voor het LSI-traject als geheel, omdat het tenminste één Large Group Intervention bevat. Zie ook bij verandervermogen

De functie van het werken in een grote groep kan zijn:

 • vitalisering: nieuwe energie los maken

 • resonantie met het hele systeem tot stand brengen: zien wat je bijdrage is in het grote geheel

 • bijdrage aan cultuurverandering

 • veel mensen tegelijk bereiken

 • commitment aan verandertraject vergroten, mensen worden serieus genomen

 • doorbreken van het gebruikelijke patroon voor informeren en communiceren

 • vergroten van het gemeenschapsgevoel

 • kennis, ook impliciete kennis, vergroten en delen

  home

Tips

Criteria voor toetsing van precondities en randvoorwaarden:
 
Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions An evidence based practical guide to effective use of Large Scale Interventions, by Tonnie van der Zouwen. Lees meer
Terug naar boven