methoden

 wat zijn LGIs?
 wanneer een LGI
 Future Search
 Open Space
 World Café
 RTSC
 meer LGIs

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 download de toolbox LGI-methoden

De toolbox LGI methoden bevat een mindmap en negen kaarten met een samenvatting van principes en gebruik van de bekendste LGI methoden.

 

Wat zijn Large Group Interventions?        home

Large Group Interventions (LGIs) omvatten een breed scala aan methoden. Van heel gestructureerd (Future Search, Conference Model®, Search Conference) tot vrijwel open (Open Space) en alles daar tussen in (o.a. Real Time Strategic Change, World Café). 

De aanbevelingen/voorschriften voor gebruik verschillen nogal, afhankelijk van de auteur. Ons motto is: "kook" met de principes en doe je voordeel met de recepten. Na inventarisatie vanuit verschillende bronnen (zie Tips) hebben we een mindmap gemaakt voor de keuze van een Large Group Intervention methode (klik figuur om te vergroten). Sommige LGI methoden zijn ook goed te gebruiken voor kleinere groepen.

Large Group Intervention Conventionele conferentie
Voorbereiding met een dwarsdoorsnede van het systeem (liefst met externe partijen erbij) in kwestie Voorbereiding door een groep managers in overleg met de adviseur, of door een adviseur.
Ieders waarheid is waar. In dialoog leren van elkaars visie en perspectief. Verschillen in beelden zijn positief en dragen bij tot collectief leren. Er wordt vooral gediscussieerd en gedebatteerd. De één heeft meer gelijk dan de ander en verschillen worden als probleem gezien.
Er wordt veranderd in het hier en nu. Er wordt gepraat óver verandering.
Iedereen die betrokken is bij het probleem of vraagstuk wordt uitgenodigd. Er ligt veel kennis op de werkvloer. Medewerkers van de werkvloer worden thuisgelaten. Je moet hen niet lastig vallen met strategische kwesties.
De (emotionele) betekenis van het onderwerp is net zo belangrijk als de inhoud. De focus ligt op het creëren van een gemeenschappelijk kennissysteem omtrent verleden, heden en toekomst en de weg om de toekomst waar te maken. De inhoud van het vraagstuk is het belangrijkst. De focus ligt vooral op probleemoplossing en het maken van plannen die later door anderen worden uitgevoerd.
Een adviseur faciliteert de bijeenkomst en zorgt ervoor dat de groep goed kan werken. De conferentie wordt geleid door een krachtige voorzitter, die het proces kan beheersen en de touwtjes goed in handen houdt.
Leren van elkaar, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kennissysteem, is leuk op zich zelf en geeft energie. Spelletjes worden alleen gebruikt ter ondersteuning van het leerproces. Incentives, spelletje en allerlei toeters en bellen moeten er voor zorgen dat deelnemers de conferentie leuk vinden.
De conferentie maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van een geheel, dat voor iedereen helder is en op een aantal principes is gestoeld. De conferentie kan op zichzelf staan. Het belangrijkste is dat "er eens goed is gediscussieerd" of dat er een lijst met voornemens uit komt.

Bewerkt naar Rob de Wilde & Annemiek Geverink, De Large Scale Intervention

"Dat wat de LGI-methoden bindt is de wijze waarop middels participatie van alle betrokkenen, in constante dialoog en middels het delen van zoveel mogelijk kennis, ervaring en ideeën, mensen weer kunnen verbinden met elkaar en de werkelijkheid waarin we leven." Citaat van Lieven Callewaert & Bart Gevers uit hun artikel Het verrijken van verschil.

 

Tips

Goede beschrijvingen van de verschillende LGI methoden:

Boek:
Large Group Interventions (Bunker & Alban)

Voorbij verandermanagement

Boek:
Voorbij verander-management
(van Nistelrooij en de Wilde)
   
Terug naar boven