principes
 benadering
 systeemdenken
 leiderschap
 participatie
 ontwikkeling
 theorie
 historie

 

 

 

Van management naar leiderschap            

Tussen de 70% en 90% van de veranderprogramma's levert niet de gewenste resultaten op, hoewel ze meestal zorgvuldig zijn gepland, vaak met de hulp van ervaren adviseurs. Bovendien is het de vraag of de programma's brengen wat de organisatie nodig heeft. Dat komt omdat strategische veranderingen in een snel veranderende wereld om andere vormen van leiderschap vragen dan conventioneel top-down management. De grootste uitdaging voor leiders is om een balans te vinden tussen een duidelijke koers en het uitnodigen tot actieve betrokkenheid. LSI biedt de gelegenheid om een balans te vinden in top-down kaders stellen en bottom-up interactie met betrokkenen. Dit gebeurt door het uitnodigen tot zelforganisatie en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na afloop van het traject.

 

Management Leiderschap
verandermodel gebaseerd op beheersing en controle verander model gebaseerd op participatie en zelforganisatie

opgelegd, topdown benadering

co-creatie van verandering

weinig betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden, bewustzijn van de huidige werkelijkheid is gering

brede betrokkenheid van stakeholders, die een multi-perspectief beeld van de werkelijkheid inbrengen een uitgebreid bewustzijn van de huidige realiteit

focus ligt op identificeren en oplossen van problemen

focus ligt op het zien en waarmaken van mogelijkheden voor de toekomst

visie wordt ontwikkeld door een exclusieve groep van senior management en experts hele organisatie of gemeenschap is betrokken bij visievorming

lineair denken bij het ontwikkelen van een strategie

ontwikkelen van een strategie in een cyclisch proces, met gebruik van systeemdenken in een brede context

bron: Leith Guide to Large Group Intervention Methods,
copyright
2004 by Martin Leith

 

  home

Nieuw boek

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions: Towards sustainable organisational change with the whole system

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions. Towards sustainable organisational change with the whole system

door Tonnie van der Zouwen.

Een 'bijsluiter' voor effectief gebruik van LSI, gebaseerd op 6 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Bestel paperback

Bestel eBook

 

Terug naar boven