principes
 benadering
 systeemdenken
 leiderschap
 participatie
 ontwikkeling
 theorie
 historie

 

 

 

Actieve participatie                          

"Spreek met mensen in plaats van over mensen die er niet bij zijn"
- Luc Hoebeke -

Participatie is iets ander dan "mee mogen doen" of "inspraak hebben". Het betekent dat mensen zich uitgenodigd voelen om hun bijdrage te leveren en dat die bijdrage serieus genomen wordt. Dat betekent dus dat de uitslag van een traject niet (helemaal) van tevoren vast ligt. LSI maakt gebruik van emergente processen, waarin op enig moment ideeŽn of conclusies komen "bovendrijven".

De verantwoordelijkheid voor actie ligt bij de deelnemers zelf. Dit betekent ondermeer dat leidinggevenden en adviseurs een deel van de planning en controle uit handen geven. Zij moeten om kunnen gaan met een enige onzekerheid over het procesverloop. Dat vraagt flexibiliteit en een faciliterende houding. Let wel: beslissingsbevoegdheden blijven meestal bij de formele leiders/managers. Het is van belang om daar van het begin af aan duidelijkheid over te geven. Zie ook rol leiders.

Participatie betekent ook dat denken en doen zo min mogelijk gescheiden worden. Geen plannen bedenken voor anderen, maar voor je eigen vervolgacties. Waar mogelijk worden acties direct tijdens een bijeenkomst al uitgevoerd. Een voorbeeld is het ontwerpen en testen van nieuwe werkprocessen met alle betrokkenen. Of een visie bedenken en ter plaatse met betrokkenen ook een actieplan afspreken om die visie te realiseren.

Essentieel is dat ook het ontwerpproces (dat tijdens het hele traject doorloopt) gedaan wordt met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Daarom wordt in een vroeg stadium een voorbereidingsteam en/of ontwerpteam gevormd.

Merrilyn Emery formuleerde zes voorwaarden voor psychologische tevredenheid van ieder individu (op het werk):
  1. Genoeg vrijheid van handelen
  2. Gelegenheid tot leren en blijven leren "on the job"
  3. Variatie en afwisseling in het werk
  4. Wederzijds respect en steun
  5. Het gevoel dat het werk zinnig is
  6. Een beeld van een wenselijke en uitdagende toekomst

(bron: Website of Steve Cabana over Participative Design)

    home

Praktijkgids voor LSI

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions: Towards sustainable organisational change with the whole system

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions. Towards sustainable organisational change with the whole system

door Tonnie van der Zouwen.

Een 'bijsluiter' voor effectief gebruik van LSI, gebaseerd op 6 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Bestel paperback

Bestel eBook

 

Terug naar boven