principes
 benadering
 systeemdenken
 leiderschap
 participatie
 ontwikkeling
 theorie
 historie

 

Presentatie over de logica van het gevoel

 

Theorie: logica van communicatieve zelfsturing    

"Het zal niet overal even snel gaan, maar communicatie gevoegd bij de zelfsturing, is de snelste vorm van leren" (Arnold Cornelis)

Een wereldbeeld is een set van fundamentele overtuigingen en aannames die samenhang en duidelijkheid geven over wat we ervaren. In de loop van de geschiedenis is de kijk op de werkelijkheid, kennis en wetenschap veranderd, zie samenvatting in een figuur

LSI is gebaseerd op een wereldbeeld van communicatieve zelfsturing. De werkelijkheid zoals we die ervaren in een organisatie of gemeenschap bestaat uit een gelaagdheid van feiten, mogelijkheden en doelen.

De logica van lef, discipline en communicatieve zelfsturing (gebaseerd op de logica van het gevoel van Arnold Cornelis) biedt een goed theoretisch kader voor LSI. Uitgangspunt van het model is dat de werkelijkheid zoals we die in werk- en leefgemeenschappen beleven gelaagd is, doordat er verschillende sturingswijzen tegelijk aan het werk zijn. Elke laag heeft zijn eigen kenmerken. Ons gevoel heeft daarin een belangrijke gidsfunctie. Zie figuur en de toelichting (pdf 442 kb).

De logica van lef, discipline en communicatie in organisaties (toelichting in pdf)

    home

Tips theorie

Historical roots and theoretical basis of the Future Search

Brief history of Open Space

Eric Trist

 

 

 

Eric Trist, een van de stamvaders van de LSI benadering

 

Terug naar boven