trainingen
 opzet
 in company
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In company training                                  

Net als in een LSI-traject vinden wij dat een (trainings)activiteit niet op zichzelf kan staan. Een training wordt pas effectief als er integratie met de eigen praktijk plaatsvindt. Daarom hebben wij gekozen voor een traject waarin een trainingssituatie direct verweven wordt met de werkpraktijk. Een voorbeeld van een traject:

Bij een in company training kunnen facilitators, adviseurs, beleidsmedewerkers, managers direct aan de slag met lopende of voorgenomen opdrachten. En hun organisatie of gemeenschap laten profiteren van de training. Er zijn goede mogelijkheden voor een in company training in organisaties in de sectoren:

  • ontwikkelingssamenwerking
  • bedrijven
  • consultancy
  • overheden
  • gemeenschapsontwikkeling
  • milieuorganisaties
  • gezondheidszorg
  • onderwijs

Wij verzorgen graag een kennismakingsbijeenkomst voor u.

World Café

Search Conference

Tonnie:
"Begin 2005 is een trainingstraject gestart voor onderwijsadviseurs van het CPS. Zij begeleiden het onderwijsveld op allerlei fronten. We startten met veertien adviseurs van verschillende afdelingen in een tweedaagse training. Hun opdracht is om effectieve methoden te ontwikkelen voor ondermeer visie- en strategievorming op scholen en in samenwerkingsverbanden. Na de tweedaagse zijn enkele LSI-pilots gestart. Op een school die ouders en omgeving wil betrekken bij de toekomst van de school. In een traject om docenten en leerlingen te betrekken bij vernieuwing van de onderbouw. Om de samenwerking tussen scholen en instellingen succesvoller te laten zijn in het realiseren van maatschappelijke stages. Daarnaast hebben verschillende adviseurs een World-Café of een andere Large Group Intervention georganiseerd.

Tijdens de training hebben we ook een World-Café gehouden. Een van de deelnemers: Dit zouden we vaker moeten doen. We kennen elkaar wel, maar we nemen eigenlijk nooit de tijd om te praten over waar we ons zorgen over maken en hoe we de toekomst zien voor ons werk. Tijdens de terugkomdagen bespreken we ervaringen, vragen en mogelijkheden voor vervolg. Ook tussendoor is ondersteuning op afroep gegeven".

  home

 

Introductieworkshop LSI

Voor opdrachtgevers en voor adviseurs die eerst willen weten of LSI iets kan betekenen in hun praktijk organiseren we een introductieworkshop LSI van één dagdeel.

 

 

 

Terug naar boven