trainingen
 opzet
 in company
 

 

 

 

 

 

 

 

Opzet praktijktrainingen faciliteren van LSI-trajecten                       

De beste koks koken met de principes en doen hun voordeel met de recepten (Topkok Auguste Escoffier)

De praktijktraining is gericht op toepassing en leren faciliteren van LSI-trajecten in de eigen werkpraktijk. Deze training wordt in company verzorgd. De opzet en inhoud worden dan samen met u afgestemd op uw specifieke doelen.

Eigenlijk is training het goede woord niet, het gaat om een praktijktraject waarin we zoveel mogelijk werken volgens de principes van LSI:

·       verleden, heden en toekomst van de eigen werkpraktijk worden met elkaar verbonden

·       aanspreken van een diversiteit aan capaciteiten, met ruimte voor spontaniteit en creativiteit

·       action learning: leren door samen te doen en niet alleen er over praten

·       versterken van reflectievermogen

·       streven naar veranderen in hier en nu

·       flexibiliteit in design en uitvoering

·       ruimte voor cultuurverschillen

De praktijktraining bestaat uit een traject met als onderdelen:

 1. Voorbereiding: inlezen in principes LSI
  Hoofdstukken uit het boek “Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions; towards sustainable change with the whole system” van Tonnie van der Zouwen  en het boekje “Cocreatie is.... 13 mythen ontkracht” van Hans Begeer en Lesley Vanleke (boeken bij de trainingsprijs inbegrepen)

 2. Een tweedaagse training
  Met vooravond (totaal 6 dagdelen)

 3. Werken aan vervolgactiviteiten in de eigen werkpraktijk
  Bijvoorbeeld het kiezen van een pilotproject LSI of het organiseren van een Large Group Intervention in een lopend veranderingstraject

 4. Verdiepingsbijeenkomst van één dagdeel na ca. twee maanden
  Planning in onderling overleg

 5. Werken aan pilots/vervolgactiviteiten met aanvullende coaching als optie
  Niet bij de trainingsprijs inbegrepen
  .

We kunnen u als deelnemer ook ondersteunen bij het organiseren en faciliteren van een LSI-traject in uw praktijk, zie trajecten.

  home

 

 

 

 

 
Terug naar boven