trajecten
 voorbereiding
 ontwerp
 rol leiders
 rol facilitator
 ondersteuning

 

 

 

 

Ontwerp                                            

"The process is wonderful, but it isn't the process itself that creates the magic.  We can certainly use OST with almost any question, but the questions have to be real, deep, timely and complicated if we want to get real, deep, timely and sophisticated engagement"- Chris Corrigan -

Het ontwerp van het traject moet kloppen met de boodschap, de principes van LSI. Dat betekent:

aandachtspunt gevolg voor ontwerp
werken met een designteam van begin af aan samen met een vertegenwoordigers van het systeem het design vormgeven en aanpassen
aanspreken breed register van kwaliteiten ruimte voor zowel cognitieve, creatieve als gevoelsmatige invalshoeken, afwisseling van benaderingen in werkvormen; ruimte voor beweging en creativiteit
betekenisgeving aandacht voor taalgebruik: welke betekenis/associaties heeft men met een woord in deze organisatie of gemeenschap
werk met een designteam, om gewoonten, taalgebruik en culturen te leren kennen
bevorderen nemen eigen verantwoordelijkheid in welke houding worden mensen gezet? Als je het nemen van eigen verantwoordelijkheid wilt bevorderen dan dient een setting die afhankelijkheid schept zoveel mogelijk voorkomen te worden; dus geen lange spreekbeurten, debatten of gestuurde discussies
voldoende spreektijd voor elke persoon: werken met tafelgroepen
hele systeem betrekken systeem bepalen door te ontwerpen van buiten naar binnen: waar liggen de randen van de organisatie of gemeenschap? Met welke doelen bestaat de organisatie of gemeenschap? Wie zijn de stakeholders?
het systeem wordt vooral bepaald door het vraagstuk: wie hebben we nodig om dit tot een succes te maken?
grote groep bijeenkomst(en) de werkcondities voor grote groepen moeten optimaal zijn; logistiek en ruimte moeten daarom heel goed geregeld zijn; bij grote groepen vraagt dat vaak een apart logistiek team
net als bij het kopen van een huis zijn voor de ruimte drie dingen van belang: locatie, locatie, locatie; de sfeer van de ruimte en de ligging moeten gastvrij en uitnodigend zijn en geschikt voor het doel van de bijeenkomst
de zaal zelf moet geschikt zijn voor werk in de grote groep, meestal betekent dit: voldoende "blinde" muur die iedereen goed kan zien, om materiaal op te hangen voor het maken van een gedeeld beeld; een hulpmiddel voor selectie van een ruimte is deze checklist
de focus ligt niet op het event maar op het traject: welke plaats heeft de bijeenkomst in het traject, wat gebeurt er met de uitkomsten
aansluiting bij huidige situatie tempo afstemmen op het tempo van de organisatie
niet meer beloven dan mogelijk is
krachtige vragen formuleren die er toe doen
commitment leiders en sponsors zorgen voor binding met leiding en huidige managementpraktijk
sponsor opent en sluit een Large Group Intervention (meestal)

Wat is het systeem? Wie moet er bij betrokken worden? Hulpvragen om dit samen met opdrachtgever en/of een voorbereidingsteam te bepalen zijn:

  • wat is het vraagstuk?
  • wie heeft informatie?
  • wie heeft er belang bij?
  • van wie is succes van het traject ook afhankelijk?
  • wie is min of meer afhankelijk van de organisatie of gemeenschap?
  • van wie is de organisatie of gemeenschap zelf afhankelijk?
  • hoe willen we onze besluiten gaan nemen en met wie?

De Vista Group in Engeland heeft handige overzichten gemaakt die kunnen helpen bij het ontwerpen van een Large Group Intervention:

Hulpmiddelen voor het organiseren, zoals voorbeelden van uitnodigingen, programma's, draaiboeken, checklisten en werkvormen vindt u onder de knop bronnen, bij tools. 

  home
Terug naar boven