trajecten
 voorbereiding
 ontwerp
 rol leiders
 rol facilitator
 ondersteuning

 

 

 

Rol van de leiders                                

Een slecht leider wordt door het volk veracht.
Een goed wordt door het volk geprezen.
Een groot leider is iemand waarbij het volk zegt: we hebben het zelf gedaan.
- Lao Tse -

In een LSI-traject blijft de beslissingsbevoegdheid in principe bij de leiders, managers. Uitgangspunt is dat de leiding bereid is om te werken met de inbreng vanuit het "systeem". De verantwoordelijkheid voor acties en resultaten ligt bij de deelnemers (waar de leiders ook toe horen) zelf, ieder vanuit zijn eigen rol. Het is van belang dat de leiding duidelijkheid geeft over de speelruimte in de besluitvorming voor de diverse groepen belanghebbenden. De rol van de leiders is:

  • laten zien dat ze achter de principes van het LSI staan, door ondermeer een Large Group Intervention te openen en af te sluiten
  • duidelijk aangeven wat hun gedachten zijn over de verandering, wat zij denken dat nodig is.
  • actief deelnemen in een LGI vanuit hun eigen rol, als onderdeel van real time veranderen; zie bijvoorbeeld het artikel MT in de fishbowl, waarin een managementteam een "life" MT-vergadering houdt om te laten zien wat hun overwegingen zijn
  • krachtige vragen formuleren voor het traject, eventueel samen met voorbereidingsgroep en facilitator

Hoe weet ik als leider of het werkt?
Word ik niet publiekelijk in verlegenheid gebracht door lastige conflicten en confrontaties?
Hoe veel tijd gaat het me kosten?

Vista geeft antwoorden op deze vragen in een beknopt artikel Interactive Large Group Conferencing - a leaders perspective (download pdf 79 kb). Bron: Vista Consulting Team, www.vista.uk.com

Wat zijn krachtige vragen? Juanita Brown et al. heeft hierover een mooie leidraad geschreven: The art of powerful questions (download, pdf 285 kb). Kenmerken van krachtige vragen zijn:

  • eenvoudig en helder geformuleerd

  • zetten aan tot denken

  • maken energie los

  • brengen focus aan voor onderzoek

  • brengen veronderstellingen naar boven

  • openen nieuwe mogelijkheden

  home
Terug naar boven