trajecten
 voorbereiding
 ontwerp
 rol leiders
 rol facilitator
 ondersteuning

 

 

 

Voorbereiding                                            

Een LSI-traject bestaat uit een mix van bijeenkomsten met kleine en grote groepen.

Afhankelijk van de aard en omstandigheden kiezen opdrachtgever en facilitator één of meer LGI-methoden (zie methoden). Selectiecriteria zijn:

 • doel traject
 • machtsstructuur: hoeveel co-creatie is mogelijk?
 • aantal deelnemers dat je wilt betrekken
 • voorbereidingstijd
 • doorlooptijd
 • inbreng van adviseurs/experts nodig of niet
 • bereidheid om een vast format uit te voeren
 • duur van een event/beschikbare tijd

Daaromheen worden andere bijeenkomsten georganiseerd. Ontwerp het traject zo dat er ook ruimte is voor verandering. Aandachtspunten zijn:

 • binding met de leiding en de huidige managementpraktijk
 • niet meer beloven dan in de beschikbare tijd kan
 • ruimte om in de loop van het traject het ontwerp bij te stellen

Zie verder bij ontwerp.

  home
Terug naar boven